“รองนายกฯสมศักดิ์” เร่ง จังหวัดภาคเหนือและอีสาน สรุปความเสียหายบ้านเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมา คาดมากว่า 500 หลังคาเรือน ยัน รัฐบาลพร้อมช่วยชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

 

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนหลายจังหวัดในประเทศไทย ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย เสาไฟฟ้าล้ม เป็นจำนวนมาก โดยในภาคอีสาน มี จ.บุรีรัมย์ จ.อุดรธานี จ.สกลนคร จ.นครพนม ส่วนในภาคเหนือ มี จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แพร่ จ.สุโขทัย เป็นต้น โดยเวลานี้ประชาชนได้รับผลกระทบในเรื่องที่อยู่อาศัย ดังนั้นอยากขอให้จังหวัดเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมสรุปค่าความเสียหายทันที และรีบส่งเรื่องมายังกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เงินเยียวยาส่วนนี้จะได้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว

 

นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับเกณฑ์การประเมินค่าเสียหายกรณีบ้านได้รับความเสียหาย โดยหากเสียหายน้อย (เสียหายน้อยกว่า 30% ) ไม่เกินหลังละ 15,000 บาท เสียหายมาก (เสียหาย 30-70%) ไม่เกินหลังละ 70,000 บาท และเสียหายทั้งหลัง (เสียหายเกิน 70%) ไม่เกินหลังละ 230,000 บาท ทั้งยังมีค่าเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมอีก 5,000 บาท รวมถึงหากเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าเลี้ยงชีพ 30,000 บาท และค่าช่วยเหลือครอบครัวที่มีบุตรอายุยังไม่เกิน 25 ปี อีก 50,000 บาท

 

“เวลานี้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่ที่จะเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มีบ้านเรือเสียหายจำนวนมาก คาดว่าไม่น่าต่ำกว่า 500 หลังคาเรือน ดังนั้นขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารและเฝ้าระวังในลำดับแรก เมื่อเกิดเหตุบ้านเรือนเสียหายจากภัยพิบัติ ทุกท่านสามารถรับเงินเยียวยา จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตามเกณฑ์ที่ผมกล่าวมาข้างต้น ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงในการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกปัญหา แต่ทุกอย่างมีกระบวนการและขั้นตอนเรื่องดังกล่าวนี้ผมจะติดตามเพื่อให้ปัญหาของทุกท่านคลี่คลาย” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว