“วราวุธ” ยัน ”ชาติไทยพัฒนา“ เห็นพ้องพรรคร่วมฯ ทำประชามติ 3 รอบ แก้ รธน. ไม่แตะ หมวด 1 - หมวด 2    มั่นใจเข้า ครม.พรุ่งนี้ ฉลุย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.67 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 7 พรรคร่วมรัฐบาลหารือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำประชามติ 3 รอบ   ว่า จากการหารือร่วมกันในพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเห็นตรงกัน.  ว่า รัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขโดยที่พวกเราจะไม่แตะต้องหมวด 1 และหมวด 2 เพราะถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  และเป็นนโยบายที่สำคัญของทุกพรรคการเมืองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   พรรคชาติไทยพัฒนาเราให้ความสำคัญกับการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะอย่างไรก็แล้วแต่หมวด 1 และหมวด 2 จะต้องไม่มีการไปกระทบ    หรือมีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น เมื่อทุกพรรคการเมืองเห็นตรงกันแล้วเราก็จะเดินหน้า.   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำประชามติ ครั้งที่1 ครั้งที่2 และครั้งที่3   ซึ่งแนวทางนี้ทราบว่าในวันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) รองนายกฯภูมิธรรม จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี   ซึ่งก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนเห็นพ้องกันไปในทิศทางเดียวกัน   เพราะได้มีการพูดคุยกันแล้ว