(24 เม.ย.67) เวลา 09.30 น.  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องเก็บขยะ (Dust Drum) รุ่น XRF 10-34 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,000,000 บาท จากนายโนริสึกุ อิชิบะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินเมวา (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งมอบให้กรุงเทพมหานครทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บขยะและเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องเก็บขยะ (Dust Drum) รุ่น XRF 10-34 มีขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร เป็นเครื่องเก็บขยะระบบปิด รองรับปริมาณขยะได้ 2 ตัน สามารถบีบอัดขยะให้ขนาดเล็กลงก่อนนำไปฝังกลบหรือทำลาย รวมทั้งสามารถกักเก็บน้ำไหลจากขยะและป้องกันสัตว์ทุกชนิดคุ้ยเขี่ยขยะ

ในการนี้ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารบริษัท ชินเมวา (กรุงเทพ) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ จุดติดตั้งเครื่องเก็บขยะ ข้างอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. 2 ดินแดง