วันที่ 26 เม.ย.67 นายพีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตพญาไท ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในการจัดงานกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ กล่าวถึงแนวทางในการเสนอจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าวว่า เนื่องจากมีประชาชนสงสัย สอบถามผ่าน ส.ก.ในพื้นที่ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ กทม.จัดขึ้น เช่น ลอยกระทงดิจิทัล อุโมงค์ไฟคลองโอ่งอ่าง ดนตรีในสวน รวมถึง งาน BMA Expo 2023 และกิจกรรมอีกมากมายที่เกิดขึ้น กทม.มีการใช้งบประมาณ หรือไม่ใช้งบประมาณจริงหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีประชาชนสอบถามเรื่องการใช้งบจัดกิจกรรมย่านคลองโอ่งอ่างของ กทม. มากกว่าเขตอื่น

 

“ใครเป็นคนจัดงานอุโมงค์ไฟ ใครเป็นคนจัดงานดนตรีในสวน ใครเป็นคนจัดงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วมีปลัด กทม.ไปยืน มี ผอ.เขต ไปยืน รองผู้ว่าฯกทม. ไปยืน มีผู้ว่าฯกทม.ไปงาน จึงมีประชาชนถามผมว่า จัดโดยใช้งบประมาณ กทม.หรือไม่ เบื้องต้นจากการสอบถามรองผู้ว่าฯศานนท์ ได้รับคำตอบว่าบางอย่างก็ใช้ บางอย่างก็ไม่ได้ใช้ ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดใด”

 

นายพีรพล กล่าวว่า เหตุนี้จึงนำเรื่องเข้าสภา กทม.เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบว่ามีการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งบางงานประชาชนตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ หาก กทม.ไม่ได้ใช้งบประมาณก็ไม่เป็นไร แต่หากใช้งบประมาณแล้วไม่คุ้มค่า จึงต้องติดตามว่าใช้งบประมาณไปเท่าไร เหมาะสมหรือไม่ เช่น อุโมงค์ไฟ ลอยกระทงดิจิทัล เป็นต้น

 

เบื้องต้นคณะกรรมการฯ จะประสานกับสำนักการคลัง และสำนักงบประมาณฯ เพื่อขอให้ชี้แจงเอกสารการใช้งบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ของกทม.ที่เกิดขึ้น ซึ่งการใช้งบฯ หรือ ไม่ใช้งบฯ ต้องชี้แจงถึงที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมได้ จะเป็นประโยชน์กับ กทม.ในการชี้แจงว่ากิจกรรมใดไม่ใช้งบประมาณอย่างไรบ้าง แต่ขณะเดียวกัน กิจกรรมใดที่ใช้งบประมาณ ต้องระบุตัวเลขให้ชัดว่าใช้งบฯ เท่าไร คุ้มค่ากับงานที่เกิดขึ้นหรือไม่

 

โดยการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดงานกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ถือเป็นครั้งแรกในสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร กำหนดระยะเวลาศึกษาแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

 

“มีรายงานว่า มีการใช้งบจัดกิจกรรมหนึ่งมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ยังเชื่อไม่ได้ ยังไม่ถือเป็นความจริง ต้องเปิดโอกาสให้ กทม.ชี้แจงก่อน และต้องดูเอกสารประกอบ จะไปกล่าวหาลอย ๆ อย่างนั้นไม่ได้ เบื้องต้นคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบว่าในแต่ละกิจกรรมมีการใช้งบหรือไม่ ส่วนเรื่องวงเงินเป็นขั้นต่อไป“ นายพีรพล กล่าว