วันที่ 1 พ.ค.67 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พ.ค.2567 ว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทยและผู้ใช้แรงงานทั่วโลก มีความยินดีในวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานและผู้ใช้แรงงานคือบุคคลสำคัญที่ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ที่ใช้แรงงานของตนในการสรรค์สร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นพัฒนาขึ้น ในประเทศนี้อย่างมากมาย แต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและสังคมให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทุก ๆ ประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน

"ขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เข้าใจดีว่าพี่น้องคาดหวังว่ารัฐบาลนี้จะให้ความสำคัญต่อพี่น้องชาวแรงงานแต่ความเป็นจริงแล้วขณะนี้รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านแรงงานเลย ที่หาเสียงไว้ก็แค่ลมปากที่ไม่สามารถทำได้จริง รัฐบาลสอบตกในเรื่องนี้ แต่พรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันช่วยเหลือแก้ปัญหาให้พี่น้องผู้ประกอบการและพี่น้องผู้ใช้แรงงานผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฏรอย่างเต็มที่ และขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานและครอบครัว จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน"โฆษกปชป.กล่าว

#ข่าววันนีั #วันแรงงาน #แรงงาน #ผู้ใช้แรงงาน #เดือนพฤษภาคม