นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการ Short Film Contest By Philliplife โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนเยาวชน ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ในหัวข้อ “Get To Know Philliplife” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 35 ผลงาน ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Apamongkhon film ชื่อผลงาน “ รู้งี้ ” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมMake A Witch ชื่อผลงาน “ Make A Witch ” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมมือทอง V2 ชื่อผลงาน “ ชง (Chong) ” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบริษัทฯ มุ่งสนับสนุนมอบโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตสำหรับเยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ตามนโยบายแผนการดำเนินงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งมั่นจัดกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล อีกทั้งการส่งเสริมกับกลุ่มเยาวชนนั้นถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในอนาคต