จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนในจังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ที่สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

ทั้งนี้ ลูกค้าของกรุงเทพประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ที่สายด่วน โทร.1620 ตลอด 24 ชั่วโมง