เมืองไทยประกันชีวิต ส่งแคมเปญ “ShieldLife ประกันชีวิตตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป...”ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่าง Worry Free พร้อมเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ ถ่ายทอดมุมมองการสร้างความสุขให้ตัวเอง และไม่ทิ้งภาระให้ใคร

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้านโยบายสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุก ๆ คนในสังคม (Democratizing Insurance) พร้อมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ และเข้าถึงได้จริง เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนได้มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อตอกย้ำการเป็นคู่คิดด้านการวางแผนชีวิตและสุขภาพที่คุณวางใจ ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกจังหวะของชีวิต

ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัวแคมเปญ  “ShieldLife ประกันชีวิต - ตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป…”  ตอบโจทย์ผู้ซื้อได้ใช้ชีวิตอย่าง Worry Free ถ่ายทอดมุมมองการสร้างความสุขให้ตัวเองในวันที่อายุเปลี่ยน แต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยน โดยได้ซีอีโอสุดแกร่ง “นายสาระ ล่ำซำ” เป็นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมนำเสนอมุมคิดที่แตกต่างของการทำประกันชีวิต จากภาพของ “คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ” เป็นการซื้อประกันชีวิตที่จะทำให้คนซื้อได้ใช้ชีวิตแบบที่ต้องการ ใช้เงินที่ตัวเองหามาให้กับตัวเอง สู่การสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนข้างหลัง

โดย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ShieldLife ประกันชีวิต (ชีลด์ไลฟ์ ประกันชีวิต) จะเป็นตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป โดยไม่เป็นภาระคนข้างหลัง ด้วยการสร้างและส่งต่อมรดกให้ครอบครัว เป็นตัวช่วยสภาพคล่องทางการเงิน หรือเป็นทุนการศึกษาสำหรับลูก หรือเป็นทุนเริ่มต้นทำธุรกิจ ให้ใช้ชีวิตต่อ ได้แบบที่ต้องการ หากมีหนี้สิน จะเป็นตัวช่วยผ่อนภาระหนี้สิ้น ไม่ว่าจะเป็น หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้ธุรกิจ หรือหนี้อื่น ๆ  ที่สุดคือการได้สร้างความสุขให้ตัวเองและไม่ทิ้งภาระให้กับใคร เริ่มต้นวางแผนการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้คนที่คุณรัก ที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ด้วยแบบประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ ทั้งประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life) ประกันชีวิตแบบคุ้มครองภายในระยะเวลา (Term) หรือประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)  เลือกจ่ายเบี้ยแบบชิล ๆ จะแบบสั้นหรือแบบยาว ๆ  วงเงินความคุ้มครองที่เลือกได้ตามความต้องการ และเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยทุกท่านสามารถติดตามโฆษณาดังกล่าวได้จากช่องทาง ได้แก่ โทรทัศน์  วิทยุ  เว็บไซต์ www.muangthai.co.th, YouTube,  Facebook, Instagram, X, LINE Official Account  และ TikTok ของเมืองไทยประกันชีวิต ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์แคมเปญ “ShieldLife ประกันชีวิต” จากเมืองไทยประกันชีวิต”  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.muangthai.co.th  หรือโทร.1766  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อตัวแทนจากเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

หมายเหตุ :

- กรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ หรือระบุไว้แต่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อน หรือเสียชีวิตพร้อมกับ   ผู้เอาประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย

- ShieldLife เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบภายในระยะเวลาและประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์

- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


#ShieldLifeประกันชีวิต #ShieldLife #ชิลLife #ประกันชีวิต
#ประกันชีวิตตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไป
#เมืองไทยประกันชีวิต #MuangThaiLife