นางสว่างจิตร วสุวัต กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบพัดลมติดผนัง มูลค่า 100,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปติดตั้งภายในอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งพัดลมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขพื้นฐาน จึงให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น