.
  วันนี้   (9 พ.ค. 67) เวลา 09.00 น. นายพิชญลักษณ์ สวยรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับพระครูปริยัติคุณาทร เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ตามโครงการถนนสวย 50 เขต โดยร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ 50 ต้น ต้นชะแมบทอง 50 ต้น เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ช่วยดักจับฝุ่นละอองและดูดซับมลพิษทางอากาศของเมือง สร้างร่มเงาให้แก่เมือง สร้างและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง


.
     ปัจจุบันเขตดอนเมืองปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง แล้วจำนวน 2,947 ต้น ได้แก่ ปลูกต้นไม้ยืนต้น 1,037 ต้น ไม้พุ่ม 560 ต้น ไม้เถา 1,350 ต้น

​​​​​​​ ​​​​​​​