“เกณิกา”เผย นายกมอบหมาย 3 กระทรวง ร่วมมือจัดกิจกรรม “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม”ส่งเสริมผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ แสดงพลังทำความดี โดยนายกเศรษฐา เปิดงาน 15 พ.ค.นี้

วันที่ 11 พ.ค. 67 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรชายฝั่งและทะเล และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

โดยจะมีกิจกรรม อาทิ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ,เก็บขยะ ทะเล,อบรมจิตอาสา ดับไฟป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เด็กในสถานพินิจ,พื้นที่เรือนจำ สีเขียว ลดมลภาวะ ลอกท่อ พื้นที่ ต่างๆ เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้รับการอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคม ซึ่งจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย จะเป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ หลักสูตรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรอาสาสมัครดับไฟป่า และอบรมให้ความรู้เรื่อง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
เป็นต้น

“กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมาจากการที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับโอกาส ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมที่จะได้ชดเชยความเสียหายที่เคยได้กระทำและกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิ ด้วยการแสดงพลังทำความดีในลักษณะงานบริการสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.- 31 ธ.ค.67 โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ณ.ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ด้วย“น.ส.เกณิกา กล่าว