สนองนโยบาย สร.1 และ รรท.ผบ.ตร.    "บิ๊กอ้อม" พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.และ รอง ผอ.ศปก.ตร. ตระเวน  ออกตรวจ สภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มอบนโยบายตลอดจนรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหา และมอบเงินค่าอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจให้มีกำลังใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์อำนาจดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป)

วันนี้ (14 พ.ค.67) ตามนโนบายของ รักษาการ ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช./รอง ผอ.ศปก.ตร.(1) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ฯ ปฎิบัติราชการ สง.รอง จตช. และ พ.ต.อ.ขวัญชัย ด่านปรีดา ผกก.ฯ ปฎิบัติราชการ สง.รอง จตช.  เดินทางไปประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ  ศปก.หน่วย  ณ  สภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ 
  โดยมี พ.ต.ท.วินัย ธนวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) รรท.ผกก.สภ.อู่ทอง, พ.ต.ท.โอภาส สิงห์นุ้ย รอง ผกก.ป.สภ.อู่ทอง, พ.ต.ท.ณัฐกฤษณ์ เผื่อนปฐม รอง ผกก.สส.อู่ทอง, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมกมลศิลป์ สภ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี  

พล.ต.ท.สุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องศูนย์ปฏิบัติการ ของสถานีตำรวจภูธรอู่ทองเพื่อตรวจเยี่ยมการใช้งานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงตรวจรอบๆโรงพักและกล้องวงจรปิดต่างๆทั้งในส่วนของโรงพักและส่วนที่ควบคุมในพื้นที่เช่นการจราจรในพื้นที่สำคัญๆเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นให้ทันช่วงที่พร้อมกับให้กระทำข้อมูลพื้นฐานข้อมูลท้องถิ่นต่างๆเพื่อรองรับประชากรและอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่และในเรื่องของงานมวลชนสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์การหาข่าวในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน 

ส่วนการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นช่วงๆเพื่อให้เกิดความชำนาญงานการรักษาสิ่งของของทางราชการตลอดจนการเก็บรักษาของกลางให้เรียบร้อยและให้ห้องวีดีโอ conference มีประสิทธิภาพสะดวกประหยัดเวลาในการใช้ติดต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ปฏิบัติงานกรณีที่มีเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนในการประชุมหรือการติดตามตัวคนร้ายและอาชญากรรม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุดต่อไป