วันที่ 17 พ.ค.67 ที่ศาลาว่าการ กทม.ดินแดง นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยแนวทางจัดทำข้อกําหนดเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยระบบไฟฟ้าของ กทม.ว่า ปัจจุบันคณะกรรมการจัดทำ TOR อยู่ระหว่างทยอยตอบคำถามผู้ร้องเรียน จำนวน 50 ราย ซึ่งต้องตอบให้ครบถ้วน ประกอบกับ นำข้อร้องเรียนที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ TOR มีความสมบูรณ์ก่อนประกาศใช้ โดยสาระสำคัญของเนื้อหา TOR ที่มีความล่าช้าอยู่ขณะนี้ เนื่องจากติดเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของรถข้อสำคัญคือ รถยนต์ต้องสามารถวิ่งได้ 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ทำความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนปัญหาสำคัญขณะนี้คือ รถขยะระบบไฟฟ้ามีน้ำหนักแบตเตอรี่มาก ประกอบกับน้ำหนักตัวถังรถประมาณ 4.5-5 ตัน รวมกันแล้วเกิน 10 ตัน ทำให้รับน้ำหนักในการขนขยะได้ไม่ถึง 5 ตัน ตามข้อกำหนด ขณะที่กฎหมายกำหนดให้รถสามารถบรรทุกได้ 15 ตัน

 

นายภาณุวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันคณะกรรมการเปิดโอกาสให้สามารถนำเข้าหัวรถจากต่างประเทศได้ เพื่อนำมาประกอบส่วนต่าง ๆ ในไทย อยู่ระหว่างรอผู้ประกอบการเสนอรูปแบบรายการรถตามคุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของรถยี่ห้อที่นำมาเสนอจริง เมื่อกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการและรถครบถ้วนแล้ว จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง

 

ส่วนแนวทางจัดหารถขยะระบบไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินจำนวน 270 วัน ซึ่งดำเนินการอยู่นั้น เป็นการของบประมาณระยะสั้น เพื่อจัดหารถมาใช้ระหว่างจัดทำร่าง TOR ให้แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างผู้ประกอบการจัดหารถมานำเสนอตามคุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งยืนยันว่า สามารถจัดหาได้ทัน เพราะคณะกรรมการได้ลดคุณสมบัติการจัดเช่าส่วนนี้ลง เช่น เป็นรถระบบไฟฟ้าอายุไม่เกิน 7 ปี บรรทุกขยะได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด (2,3,5,8ตัน) เนื่องจากไม่ใช่รถประกอบใหม่จึงไม่สามารถกำหนดคุณสมบัติเหมือนรถประกอบใหม่ได้

 

ส่วนแนวทางการจัดทำ TOR ต่อจากนี้ อยู่ระหว่างหาข้อมูลเกี่ยวกับรถดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากข้อกำหนดเดิมที่ใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับรถประเภทดีเซล ซึ่งมีการใช้ข้อกำหนดนี้มานานแล้ว แต่เนื่องจาก กทม.มีนโยบายใช้รถระบบไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดเดิม ทำให้ต้องมีการปรับเพื่อสามารถนำระบบไฟฟ้ามาใช้กับข้อกำหนดของรถระบบดีเซล (adapter) ซึ่งทำได้ยาก เนื่องจากตัวรถและหัวรถมีน้ำหนักมาก ไม่สามารถบรรทุกได้ตามข้อกำหนด ซึ่งคณะกรรมการอยู่ระหว่างหารือเพื่อเสนอให้มีการปรับลดคุณสมบัติลง เพื่อสามารถจัดทำ TOR และสามารถหาผู้ประกอบการมาให้บริการได้ทันเวลา

 

สำหรับการจัดทำ TOR เพื่อประกวดราคาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบด้วย รถขยะแบบอัด ขนาด 5 ตัน 464 คัน งบประมาณ 2,372,339,200 บาท รถขยะแบบอัด ขนาด 2 ตัน 152 คัน งบประมาณ 658,075,792 บาท รถขยะแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ตัน 124 คัน งบประมาณ 575,569,808 บาท รถขยะแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ตัน 102 คัน งบประมาณ 387,776,664 บาท