รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แจ้งความคืบหน้าโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยระบบไฟฟ้าของ กทม.ว่า เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเรื่องการล็อกสเปกรถ คณะผู้บริหารจึงมอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) กลับไปทบทวนข้อกําหนดการประกวดราคาอีกครั้ง ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะที่รถเก็บขยะที่ใช้งานในปัจจุบันทั้ง 4 ประเภท เริ่มทยอยหมดสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. -ธ.ค.67 อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บขยะตามบ้านเรือนของประชาชน

 

คณะผู้บริหารจึงมีแนวทางแก้ไขปัญหาขยะตกค้างช่วงรอยต่อของสัญญาเช่าที่ใกล้จะสิ้นสุดลง โดยการเช่ารถเก็บขนขยะไฟฟ้า (อายุไม่เกิน7ปี) ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 270 วันทดแทน ระหว่างรอการพิจารณาทบทวนร่าง TOR โครงการเช่ารถขยะไฟฟ้าระยะเวลาเช่า 5 ปี โดยให้เหตุผลด้านความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเช่าชั่วคราวระยะ 270 วัน กับระยะเวลา 5 ปี ซึ่งการเช่าระยะสั้นช่วยประหยัดงบประมาณ 229,370 บาท/วัน หรือ 61,929,900 บาท/270 วัน ประกอบด้วย 1.รถยกภาชนะ 8 ลบ.ม. จำนวน 124 คัน ค่าเช่า 2,033 บาท/คัน/วัน 2.รถยกภาชนะ 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน ค่าเช่า 1,665 บาท/คัน/วัน 3.รถอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 92 คัน ค่าเช่า 2,240 บาท/คัน/วัน 4.รถอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 152 คัน ค่าเช่า 1,896 บาท/คัน/วัน

 

รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุด 1 ในคณะกรรมการร่างข้อกำหนดสัญญาโครงการเช่ารถขยะไฟฟ้าระยะเวลา 5 ปี ได้ยื่นใบลาออกราชการแล้ว ให้เหตุผลกลับไปดูแลมารดา ส่งผลให้การจัดทำร่างกำหนดสัญญาโครงการเช่ารถชั่วคราว 270 วัน หยุดชะงักตามไปด้วย อาจเกิดปัญหาจ้างไม่ทันตามกำหนด และไม่มีรถเก็บขนขยะตามชุมชน บ้านเรือนประชาชน เกิดขยะตกค้าง ขณะเดียวคณะกรรมการฯ 3 ใน 5 คน เห็นควรให้เสนอผู้บริหาร กลับไปทบทวนความเหมาะสมในการเช่ารถขยะไฟฟ้าอีกครั้ง