วันที่ 20 พ.ค.67 ที่ศาลาว่าการ กทม.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยแนวทางรับมือน้ำฝนในช่วงนี้ว่า ปัจจุบันเป็นห่วงมากที่สุดคือ จุดเสี่ยงน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 101/1, 103 เนื่องจากอุโมงค์บึงหนองบอนยังแก้ไขปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ แต่อุโมงค์บางส่วนยังใช้ระบายน้ำได้ ปัจจุบันต้องนำดินบางส่วนในอุโมงค์ออกเพื่อเตรียมก่อสร้างให้แล้วเสร็จ คาดว่าใช้เวลาภายใน 3 ปี จุดนี้จึงยังเป็นจุดที่เปราะบางอยู่ ต้องเฝ้าระวังมาก

 

นอกจากนี้ กทม.ยังต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นด้วย เช่น จุดน้ำท่วมเขตลาดกระบัง ถนนพระรามที่ 2 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ที่ผ่านมามีฝนตก ทำให้ กทม.ได้ตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมเพื่อความมั่นใจมากขึ้น โดยจุดที่ต้องปรับปรุงคือ บริเวณถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอมเมือง อาจต้องติดตั้งปั้มเพิ่ม

 

อย่างไรก็ตาม กทม.กังวัลเรื่องปริมาณน้ำฝนตกมากเป็นจุด ๆ เป็นปรากฏการณ์ที่พบทั่วโลก คาดว่าเป็นผลพวงจากสภาวะโลกร้อน แนวทางป้องกันคือ การคำนวณและพยากรณ์อากาศที่แม่นยำล่วงหน้า ร่วมกับหน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น ในการนำ AI มาใช้พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ทำให้สามารถจัดทรัพยากรได้ถูกต้องและละเอียดตรงพื้นที่มากขึ้น เชื่อว่าสถานการณ์จะดีกว่าปีที่แล้ว

 

ด้านนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากฐานข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม ปี 2565 จุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ มีจำนวนทั้งสิ้น 737 จุด โดยเป็นจุดเสี่ยงน้ำฝน 617 จุด และเป็นจุดเสี่ยงแนวริมแม่น้ำ (น้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน) 120 จุด ได้ใช้งบฯ ปี 65-66 แก้ไขแล้วเสร็จ 179 จุด คาดว่าจะแล้วเสร็จทันฝนอีก 190 จุด ซึ่งจะรวมแก้ไขแล้วเสร็จทันฝนประมาณกว่า 50% ส่วนจุดที่เหลือ ได้รับงบฯ 67 จำนวน 72 จุด และของบฯ 68 เพื่อดำเนินการต่อเนื่อง

 

สำหรับการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ลดระดับน้ำรองรับสถานการณ์ฝน 2. เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ อาทิ การขุดลอกคลอง ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 179 คลอง 217 กม. (67%) การเปิดทางน้ำไหล ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 1,310 คลอง 1,965 กม. (75%) การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 4,234 กม. (63%) และได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ 4. ล้างทำความสะอาด บำรุงรักษา อุโมงค์ระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ ประจำปี 2567 5. ตรวจ บำรุงรักษา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์

 

"กทม.ใช้ฐานข้อมูลจากปี 65 เป็นบทเรียนในการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงน้ำท่วมในปีนี้ ในปีนี้น้ำต้องระบายดีขึ้น" นายวิศณุ กล่าว