วันที่ 21 พ.ค.67 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น เดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทย พาชาวบ้านผู้เสียหาย จากกรณีที่ธรณีสงฆ์ วัดธรรมวิการามวรวิหาร (สนามกอล์ฟ อัลไพน์) ยื่นหนังสือต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย เพื่อติดตามผลคำสั่งการเพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณดังกล่าว โดยมี นางสาว นิชานันท์ ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้หนังสือ

ร้อยโท โรมรัน ศรีวงษ์ชัย ผู้เสียหายและผู้แทนหมู่บ้านราชธานีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมมิการามวรวิหาร (กรณีหมู่บ้านอัลไพน์ 2 ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมมิการามวรวิหารและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ นั้น บัดนี้เวลาล่วงเลยมาแล้วปีเศษเนิ่นนานเกินกว่าจำเป็น 

ข้าพเจ้าได้ติดต่อสอบถามกับกระทรวงมหาดไทยมาตลอดกลับไม่มีความชัดเจน กลับกล่าวอ้างเพียงอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบโดยไม่คำนึงถึงความเดือนร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการเร่งรัดให้เกิดการชดใช้เยียวยาอย่างยุติธรรม และการ ที่ท่านพยายามส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาดำเนินการสั่งการถือเป็นการผลักภาระให้พ้นความรับผิดชอบ ทั้ง ๆ ที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจนถึงคดีสิ้นสุด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2563 ของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

หากท่านยังละเลยเพิกเฉยอาจเข้าข่ายความผิดอาญาตามมาตรา 3 ได้ อนึ่งสำนักงาน ป.ป.ป. เลยมีหนังสือ ลับ ที่ ปย อ03ฝ281 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มาแล้วครั้งหนึ่งในการขอให้กระทรางมหาดไทยเพิกลอนดังกล่าว หากผลการดำเป็นการเป็นอย่างไรโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

คุณณัชชานันท์ อายุ 50 ปี แม่ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนซื้อที่ดินก็หวังจะต่อยอดและไปทำทุรกรรมต่างๆ ทุกคนต่างเสียใจซื้อบ้านจะขายก็ไม่ได้จะไปรีไฟแนนซ์ก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นที่ธรณีสงฆ์ ไปขอลดดอกเบี้ยจากธนาคารก็ไม่ได้ ส่งผลกระทบให้กับพวกเราเป็นอย่างมาก ขนาดยกเป็นมรดกให้ลูกให้หลานยังทำไม่ได้เลยเลยแค่คำว่าที่ธรณีสงฆ์ ตอนคิดว่าเจ้าของโครงการและภาครัฐควรจะนำเสนอขายประชาชนตั้งแต่แรก

ทั้งนี้พวกเราเรียกร้องกันมาตลอด แต่ไม่ได้รับความสนใจอะไรเลย เงินพวกเราหามาด้วยความยากลำบาก ฉะนั้น ต้องเยียวยาให้กับพวกเราด้วยพร้อมทั้งค่าตกใจและค่าเสียเวลาทุกหลังด้วย บ้านที่ลูกสาวตนซื้อมีมูลค่ากว่าสี่ล้านบาท แต่กลับไม่ได้เป็นเจ้าของจะหยุดผ่อนก็ไม่ได้ ตนรู้สึกถูกภาครัฐและกลุ่มนายทุนหลอกรวมหัวกันเพื่อให้ซื้อบ้าน