วานนี้ พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.(บร)/รองประธานอนุกรรมการ(1) มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6)เป็นผู้แทนเข้าร่วม“ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 5/2567”

โดยมี พล.ต.อ.วินัย ทองสอง เป็นประธานพร้อมด้วย พล.ต.อ. วุทฒิชัย ศรีรัตนวุทฒิ รองประธานอนุกรรมการ(2)พล.ต.ท. ธนู ชัยนุกูลศิลา รองประธานอนุกรรมการ(3) และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น2 อาคาร1 ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.