วันที่ 22 พฤษภาคม 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 21 พ.ค.67 ณ เวลา 13.45 น.ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ    (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 35.84 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 36.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ