วันที่ 27 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิดจาก 4 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท., บางจาก, PT และเชลล์ ล่าสุดมีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย.2567 เวลา 05.00 น.)

ราคาน้ำมันปั๊ม "ปตท." (PTT)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 38.15 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 32.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 37.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.78 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.44 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 44.44 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "บางจาก" (Bangchak)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 38.15 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 32.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 37.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.79 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 42.44 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "พีที" (PT)

เบนซิน ราคา 46.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.78 บาท/ลิตร

ดีเซล  ราคา 32.44 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "เชลล์" (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.04 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.58 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.15 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.15 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.94 บาท/ลิตร

ที่มา : www.eppo.go.th