เมื่อวันที่ 11 มกราคม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดอง ว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการในเรื่องโครงสร้าง และรายละเอียด โดยตนก็ได้รับมอบนโยบายมาจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดังนั้นการปฏิรูป และสร้างความปรองดองต้องเป็นไปตามแนวทางที่พล.อ.ประวิตรวางกรอบไว้ให้ ส่วนการตั้งคณะกรรมการฯ และขั้นตอนจะเป็นอย่างไร คาดว่า1-2 วันจะแล้วเสร็จ โดยจะชี้แจงในรายละเอียดอีกที