สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะผู้จัดทำพจนานุกรมของคอลลินส์ ประกาศให้คำว่า “เอไอ” เป็นคำศัพท์แห่งปีของพจนานุกรมคอลลินส์ ประจำปี 2023 (พ.ศ. 2566)

โดยคำศัพท์ว่า “เอไอ” เป็นคำย่อของคำว่า “ปัญญาประดิษฐ์” หรือคำศัพท์เต็มในภาษาอังกฤษว่า “อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ (AI : artificial intelligence)

ทั้งนี้ ทางนายอเล็กซ์ บีครอฟท์ กรรมการผู้จัดการของคอลลินส์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดพิมพ์พจนานุกรมคอลลินส์ กล่าวว่า คำว่า “เอไอ” มีการใช้กันอย่างกว้างขวางมากๆ และกลายเป็นคำที่ใช้ในการสนทนา ตลอดจนกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในปี 2023 นี้ จนกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผู้คนก็ให้ความสำคัญกันเป็นอย่างมาก เหมือนกับศัพท์คำว่า อีเมล์ และสตรีมมิง รวมถึงล็อกดาวน์ ที่ถูกยกในปีก่อนๆ