“คลินิกแก้หนี้ by SAM” เผยความสำเร็จปี 66 ลูกค้าหนี้เสียบัตรแห่สมัครทะลุเป้าหมาย ส่งผลยอดสะสมช่วยคนไทยแก้หนี้ ลดปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศตลอด 6 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการฯ สูงถึง 54,000 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 10,000 ล้านบาท 

นางสิรินารถ แน่งอนงค์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา  “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ ธปท. กำหนดไว้ โดยมียอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกือบ 20,000 รายหรือคิดเป็นจำนวนบัญชีมากกว่า 50,000 บัญชี  ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2560 ถึงสิ้นปี 2566 พบว่า มีผู้ลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สะสมแล้วรวมทั้งสิ้นประมาณ 54,000 ราย หรือคิดเป็น 153,000 บัญชี รวมเป็นภาระหนี้เงินต้นตามสัญญา 10,700 ล้านบาท โดยปัจจุบันลูกค้ามีภาระหนี้เงินต้นเฉลี่ยที่อยู่ในโครงการประมาณ 200,000 บาทต่อราย จำนวนบัญชีเฉลี่ยคงเหลือ 2.8 บัญชีต่อราย  ค่างวดผ่อนชำระเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ 2,400 บาท และมีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 89 เดือน

“เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ มา 6 ปี ลูกค้าสามารถชำระเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 1,800 ราย หรือคิดเป็นจำนวนบัญชี 4,500 บัญชี คิดเป็นภาระหนี้เงินต้นตามสัญญาฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 250 ล้านบาท หรือชำระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว 3.3% ซึ่งส่วนใหญ่สามารถผ่อนชำระเสร็จสิ้นได้ก่อนกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ขณะเดียวกัน ก็เป็นที่น่าเสียดายว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งต้องออกจากโครงการฯ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากลูกค้าผิดสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น มียอดค้างชำระเกิน 90 วัน ส่วนที่เหลือมีทั้งกรณีที่ไม่ไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล ผิดเงื่อนไขชำระงวดสุดท้าย ผิดเงื่อนไขผ่อนผัน และอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม SAM ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลไกและเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล SAM จึงพร้อมให้ความร่วมมือและผลักดันโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ลดลงได้มากที่สุด หากลูกค้าคนใดเริ่มมีปัญหาเรื่องการผ่อนชำระค่างวด และมีแนวโน้มที่ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของโครงการฯ ได้ ก็สามารถติดต่อ สอบถามและปรึกษา หารือกับโครงการฯ ซึ่ง SAM จะพิจารณาแนวทางเป็นรายกรณีไป โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้ตามความสามารถที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ก็ยังมีเป้าหมายเชิญชวนให้มีลูกค้าเข้ามาสมัครให้ได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา” นางสิรินารถ กล่าว

โดยโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM”  ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน มียอดค้างชำระมากกว่า 120 วัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3-5% ต่อปี และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือกคือ 1.ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 2.ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี  3.ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครคือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท 

สำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน (โซนลิฟท์แก้ว) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (BTS สถานีรัชโยธิน) หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com  หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ Call Center 1443
                                                      

#คลินิกแก้หนี้bySAM #SAM #คลินิกแก้หนี้