สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ซาอุดีอาระเบีย เปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศ โดยให้ตั้งอยู่ในย่านสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ในกรุงริยาด เมืองหลวงของประเทศ และอนุญาตให้แต่เฉพาะนักการทูตที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเท่านั้น ที่สามารถเข้าร้านและซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยผู้ใช้บริการต้องยืนยันสิทธิในการเข้าร้านผ่านแอปพลิเคชัน “ดิปโล (Diplo)” รวมถึงจำกัดโควตาในการซื้อต่อคนต่อเดือนเท่านั้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร้าน ก็ยังจะไม่มีสิทธิพาแขก หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปด้วยและห้ามถ่ายภาพโดยเด็ดขาด โดยต้องเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าใส่มือถือที่ปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้นำมาใช้ขณะอยู่ในร้าน

พร้อมกันนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า การเปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในฐานะที่ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศมุสลิมที่มีความอนุรักษ์นิยมสูง โดยได้มีคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแตั้งแต่ปี 1952 (พ.ศ. 2495) เป็นต้นมา