เมื่อเวลา 02.10 น. วันที่ 23 มี.ค.67  พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.พิทักษ์  สุทธิกุล, พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณ,พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช,พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ,พ.ต.อ.อาวุธ อุดมรัตน์ รอง ผบก.สปพ.
 
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจพ.ต.ท.คงศักดิ์  ศรีโหร,พ.ต.ท.วสุเทพ ใจอินทร์,พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม ,พ.ต.ท.ไพบูลย์ สอโส รอง ผกก.สายตรวจฯ พ.ต.ท.เชษฐพร บัวจันทร์ สว.งานสายตรวจ 1  กก.สายตรวจ  สั่งการให้ชุดสืบสวนหาข่าวงานสายตรวจ 1
ได้ร่วมกันทำการจับกุมตัว นายรัฐวุฒิ ศรีจันทร์แจ่ม อายุ 26 ปี เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ ผู้จัดการร้าน พร้อมของกลาง สถานที่จับกุม ร้านFYNN เลขที่ 202 ถ.ข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1.ใบเสร็จชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 4 ใบ พบที่บริเวณเค้าเตอร์คิดเงิน

2.เบียร์ จำนวน 1 ขวด พบที่บริเวณโต๊ะอาหารภายในร้าน โดยต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน 

1.จำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด (พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ม.28)

2.เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.สถานบริการ 2509 มาตรา 3(4)(ค)

3.ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ 

จากนั้น ได้นำส่ง พนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป