เมื่อวันที่ 9 ก.พ.67 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ "โรคอุจจาระร่วงโนโรไวรัส" ระบุว่า ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม จะเป็นฤดูกาลระบาดของโรคอุจจาระร่วงโนโรไวรัส อาการจะเหมือนอาหารเป็นพิษ และเป็นพร้อมๆกันจำนวนมาก ในโรงเรียน โรงงาน สถานเลี้ยงเด็กที่อยู่รวมกัน

ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าอาหารเป็นพิษ ที่จริงแล้วเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสที่อยู่ในอาหาร

การตรวจวินิจฉัยจำเป็นที่จะต้องตรวจอุจจาระ หรือน้ำที่อาเจียนออกมา จะตรวจพบไวรัสได้เป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้ดี

เชื้อมักจะอยู่ในน้ำ อาหารสด ผัก เมื่อมีการกินร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก็จะทำให้เกิดอาการพร้อมๆกันได้

ทางศูนย์มีความพร้อมในการตรวจไวรัสดังกล่าว ให้ได้ผลภายในเวลา 1 วัน และแจกแจงสายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการระบาดอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่

 


#โรคอุจจาระร่วงโนโรไวรัส #อาหารเป็นพิษ #หมอยง