ก.แรงงานอัปเดตความคืบหน้าจ่ายเยียวยา 5 หมื่นบาทแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล คาดครบ 100% ภายใน ก.พ.นี้


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลที่มายื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล รายละ 50,000 บาทว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาฯให้ผู้มีสิทธิฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงวันนี้ (13 ก.พ.67) รวมจำนวน 33 วัน กระทรวงแรงงานได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิหรือทายาทของแรงงานแล้ว จำนวน 5,820 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 291,000,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเกือบ 70% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้อย่างแน่นอน

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านกระบวนการนั้น เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ และดำเนินการทันที เพื่อให้พี่น้องแรงงานที่กลับจากอิสราเอลได้รับเงินเยียวยา 50,000 บาทโดยเร็วที่สุด ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากบางรายเอกสารไม่สมบูรณ์ ยังไม่ได้เซ็นในเอกสาร จึงมีการส่งกลับไปให้แก้ไข และส่วนที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น เนื่องจาก เป็นผู้ที่กลับมาก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2566 และไม่ใช่วีซ่า Re-Entry ซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย

ขณะที่ในส่วนของสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยนั้น มีแรงงานเดินทางกลับไทยแล้ว 10,101 ราย ยื่นคำร้องกับกระทรวงแรงงานทั้งหมด 9,067 ราย จำแนกเป็น ยื่นด้วยตนเอง 8,997 ราย ทายาทยื่นในกรณีการเสียชีวิต 32 ราย 

 

#เยียวยา #อิสราเอล #แรงงานไทย #กระทรวงแรงงาน