"ธปท." ตรวจสอบธนาคารกรณีพนักงานขายข้อมูลลูกค้า ลั่นต้องจัดการเด็ดขาดให้เห็นว่าได้ไม่คุ้มเสีย ไล่ออก-ดำเนินคดี

น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีพนักงานธนาคารนำข้อมูลลูกค้าออกไปขาย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยแยกเป็น 2 กรณี โดยกรณีแรกต้องตรวจสอบว่าที่หลุดไปเป็นการหลุดจากระบบหรือไม่ โดยปกติข้อมูลของลูกค้าต้องได้รับการควบคุมดูแลขั้นสูงสุด มีการกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงข้อมูล ซึ่งต้องตรวจสอบว่า ได้มีการปล่อยให้คนไม่มีสิทธิเข้าถึงได้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าหรือไม่ และระบบต้องมีการป้องกันไม่ให้ถูกนำออกไปใช้ส่วนตัว ซึ่งในกรณีนี้ต้องมีการตรวจสอบร่วมกับสถาบันการเงินว่าสิ่งที่รั่วคืออะไร

ส่วนกรณีที่ 2 คือการรั่วจากพนักงานทุจริต โดยจากข่าวคือพบว่าไปจดชื่อและข้อมูลของลูกค้าจากการไปออกงานนอกสถานที่ ซึ่งเป็นเรื่องการทุจริตของพนักงาน แต่ก็ต้องดูว่า สถาบันการเงินมีกระบวนการในการควบคุมดูแลกรณีนี้อย่างไร

โดยขณะนี้ ธปท.กำลังตรวจสอบการดำเนินการของธนาคารอยู่ หากพบการกระทำผิดจากตัวเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งทราบว่าทางธนาคารได้ให้ออกจากงานไปแล้วและฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย ธปท.จะเข้าไปดูว่า ธนาคารมีข้อบกพร่องหรือไม่ และจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องจัดการเด็ดขาดกับพนักงานเหล่านี้เพื่อให้เห็นโทษ ว่าได้ไม่คุ้มเสียหากทำ เพราะทั้งถูกไล่ออกและดำเนินคดี

 

#ธปท #แบงก์ชาติ #ขายข้อมูลลูกค้า #ธนาคารพาณิชย์