สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวด้วยท่าทีแข็งกร้าวว่า รัสเซียมีความพร้อมรบอย่างเต็มที่ในการทำสงครามนิวเคลียร์ แต่ขณะนี้ยังไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นปัจจัยเร่งให้ต้องทำสงครามนิวเคลียร์ดังกล่าว

โดยการออกมากล่าวข้างต้น มีขึ้นในระหว่างที่ประธานาธิบดีปูติน ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รอสซิยา-วัน และสำนักข่าวอาร์ไอเอ หรือเรีย ที่ตั้งคำถามกับประธานาธิบดีปูตินว่า รัสเซียพร้อมทำสงครามนิวเคลียร์หรือไม่? ซึ่งผู้นำรัสเซีย ตอบว่า เมื่อมองในมุมมองด้านเทคนิคทางการทหาร แน่นอนว่ารัสเซียพร้อมทำสงครามนิวเคลียร์ แต่อย่างไรเขาเชื่อว่า สหรัฐฯ ตระหนักดีว่า หากเคลื่อนกำลังพลเข้ามายังดินแดนรัสเซีย หรือยูเครน รัสเซียก็จะถือว่าเป็นการแทรกแซง ซึ่งสหรัฐฯ เองก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ รวมถึงการอดกลั้นเชิงยุทธศาสตร์มากพอสมควร ดังนั้น เขาจึงยังไม่เห็นว่า จะมีสิ่งใดเป็นปัจจัยเร่งให้ต้องเกิดการเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์กันขึ้น แต่รัสเซียก็พร้อมเสมอ