สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นจีเอ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองมติเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เป็นครั้งแรกของโลก ในการประชุมที่มีขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ในมหานครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น

โดยมติข้างต้นสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ปกป้องสิทธิมนุษยชน และการให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเฝ้าติดตามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากระบบปัญญาประดิษฐ์

อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวไม่มีผลผูกมัดต่อชาติสมาชิกยูเอ็น 193 ประเทศ

สำหรับ ญัตติเรื่องเอไอในครั้งนี้นำเสนอโดยสหรัฐฯ และมีจีนให้การสนับสนุนร่วมกับอีกกว่า 120 ประเทศ มีขึ้นท่ามกลางความหวั่นเกรงว่า ระบบเอไอจะถูกพัฒนาและนำไปใช้ในกระบวนการขัดขวางกระบวนการทางประชาธิปไตย ส่งเสริมการทุจริต และการนำไปสู่ตกงานของมนุษย์อย่างมากมาย