“บุ้ง ทะลุวัง” นักกิจกรรมทางการเมืองวัย 27 ปี เรียนจบมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสามารถทางภาษาดีเยี่ยม บุ้งจึงทำงานเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ และสามารถสร้างรายได้อย่างงดงาม

บุ้ง ทะลุวัง หรือ “บุ้ง เนติพร” นักกิจกรรมทางการเมืองวัย 27 ปี ผู้เปรียบเสมือน “ฉากหลัง” ที่คอยสนับสนุนและดูแลการทำกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มทะลุวังอย่างต่อเนื่อง บุ้งเติบโตขึ้นในบ้านนักกฎหมาย มีพ่อเป็นผู้พิพากษาและพี่สาวเป็นทนายความ โดยพี่สาวของบุ้งเคยให้สัมภาษณ์กับ BBC Thai เมื่อปี พ.ศ. 2565 ระบุว่า บุ้งเป็นเด็กเรียนเก่ง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งยังเป็นเด็กกิจกรรม สมัยที่บุ้งเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เธอเคยทำหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนด้วยเช่นกัน

บุ้งเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ทำงานเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบุ้งได้อย่างงาม

“บุ้ง” ถูกดำเนินคดีจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองถึง 3 คดี และ 2 ใน 3 คดีดังกล่าวเป็นคดีตามมาตรา 112 จากการทำโพลสอบถามของกลุ่มทะลุวัง ทำให้บุ้งถูกศาลสั่งถอนประกัน และถูกส่งตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง 

ต่อมาศาลไม่ยอมให้ประกันตัว บุ้งและ “ใบปอ” จึงเริ่มต้นการอดอาหาร โดยยืนยันว่าจะอดอาหารจนกว่าจะได้รับการประกันตัว กระทั่งผ่านไป 94 วัน ศาลจึงมีคำสั่งให้ประกันตัวทั้งบุ้งและใบปอ