วันที่ 14 พ.ค.67 ที่ บช.ทท.พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ขวัญพล เพ็งเดือน สวญ.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 ดำเนินการกรณี ผู้ขับขี่รถโดยสารตุ๊กๆ เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา. กล่าวว่านอกจากนี้ได้สืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาตามปรากฎในข่าว คือ นายภูมิมเรศ อายุ 29 ปี ที่อยู่ 9 หมู่ 6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยต่อมากรมขนส่งทางบก ร่วมกับ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 จึงได้เชิญตัว ผู้ต้องหา ไปยัง กรมการขนส่งทางบกและได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย จำนวน 2 ข้อหา 1.เก็บค่าโดยสารเกินอัตรา (ปรับ 2,000 บาท)  และ 2.แต่งกายไม่เรียบร้อย( ปรับ 500 บาท)  ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 96,101 รวมปรับ 2,500 บาท และลงโทษทางปกครอง 2 ข้อ
1.พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน 
2.อบรมระเบียบจริยธรรมคนขับรถสาธารณะ 3 ชั่วโมง ในส่วนของ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 ได้ดำเนินการบันทึกประวัติบุคคลไว้