ปีใหม่ประจำปี 2567 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์)”

ด้วย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มีการจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวพิธีเปิด โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานแถลงข่าวเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้เรียนเชิญกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นายธนาภพนิรัชพรสกุล รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยและประโยชน์ของการประกันภัย ซึ่งภายในงานมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับทราบ